top of page
AFVALSTROMEN.jpg

VANTOMME CONTAINERS VOERT VERSCHILLENDE AFVALSTROMEN 

DE JUISTE CONTAINER VOOR ELK AFVALFRACTIE

Sorteren is hoe langer hoe meer de boodschap. Het is de enige manier om op ecologisch verantwoorde wijze met onze afvalberg om te gaan. Bij Vantomme Containers onderscheiden wij diverse afvalstromen. Wij verhuren containers voor de selectieve ophaling van uw afval. In ons recyclagepark wordt dat vervolgens correct verwerkt en maximaal gerecycleerd voor hergebruik. Naast onze containers bestemd voor een welbepaalde afvalfractie, kunt u evenwel ook een container voor gemengd afval huren. We maken u graag wegwijs in alle verschillende afvalstromen die bij ons welkom zijn: wat wél en net niet in de container voor houtafval, glas, steenpuin e.d. thuishoort, welke container aangeraden is voor uw afval enz.

EEN CONTAINER HUREN VOOR
GEMENGD OF SELECTIEF AFVAL?

Reserveer hem bij Vantomme Containers. Wij staan alle dagen tot uw dienst in de ruime omgeving van Kortrijk.

bottom of page